Întrebări frecvente

CE ÎNSEAMNĂ GUVERNARE ELECTRONICĂ?

Guvernarea electronică sau e-Guvernarea presupune interacţiunea digitală între instituțiile statului, în vederea schimbului de date între entități și a prestării serviciilor publice în format electronic pentru cetăţeni, companii, organizații etc. Interacțiunea se realizează prin intermediul tehnologiilor informaționale avansate, ca rezultat al digitalizării activităților și proceselor. Există mai multe dimensiuni ale guvernării electronice, facilitarea legăturii dintre Guvern și cetățeni, Guvern și mediul de afaceri dar și între diferite instituții ale administrației.

CE SUNT E-SERVICII (SERVICIILE ELECTRONICE)?

Serviciile electronice sunt serviciile publice oferite cetățenilor de instituțiile statului prin intermediul tehnologiilor electronice. Acestea pot fi gratuite sau contra plată, în funcție de tipul de serviciu. Principalele avantaje pe care le prezintă folosirea acestei modalități de obținere a serviciilor sunt rapiditatea și accesibilitatea. Dacă pentru a obține anumite servicii electronice, cetățenii trebuiau să aștepte în rând ore și chiar zile, e-serviciile permit accesarea informațiilor aproape imediat. Un alt avantaj îl reprezintă disponibilitatea acestora, fiind la îndemâna oricărei persoane care dispune de un calculator. Fiecare poate solicita un serviciu public la orice oră, din orice colț, fără a ține cont de limitele unui program fix de lucru. Exemple de servicii publice care sunt disponibile online sunt eliberarea cazierului judiciar, eliberarea unor autorizații, permise, certificate, declarații etc.

CARE SUNT BENEFICIILE GUVERNĂRII ELECTRONICE?

Interacţiunea instituţiilor statului cu cetăţenii, prin intermediul mijloacelor electronice, facilitează transferul optim de informaţii dinspre autorităţi spre cetățeni şi viceversa. Accesând mijloacele de interacțiune și comunicare online, cetăţenii se pot informa rapid cu privire la noutăţile legislative, îşi pot exprima opiniile privind activitatea administrativă, pot opera plata taxelor datorate sau pot depune reclamaţii şi petiţii online. Practic, cetățenii au la dispoziţie toate mijloacele pentru a-şi exercita drepturile civile fundamentale. Guvernarea electronică înseamnă o administrare eficientă și transparentă. 

CARE ESTE ROLUL AGENȚIEI DE GUVERNARE ELECTRONICĂ?

Agenția de Guvernare Electronică (AGE), instituție publică fondată de Cancelaria de Stat, este entitatea ce urmăreşte beneficiul public prin aplicarea Tehnologiilor Informaţionale şi de Comunicaţii în vederea creșterii nivelului de reziliență și competitivitate a ţării pe plan regional și mondial, precum şi pentru îmbunătățirea calității vieții cetățenilor, inclusiv prin oferirea pe scară largă a serviciilor publice electronice. Agenția de Guvernare Electronică este promotorul principal al e-Guvernării şi al iniţiativelor de transformare sectorială, funcționând ca un catalizator al interacțiunii dintre Guvern și cetățeni prin platforme și tehnologii electronice inteligente. AGE este responsabilă de elaborarea și implementarea agendei de modernizare tehnologică a guvernării pentru a eficientiza accesarea și prestarea serviciilor publice.

CE ESTE AGENDA DE E-TRANSFORMARE?

Agenda de e-Transformare reprezintă procesul de e-Transformare a guvernării, care are ca scop modernizarea serviciilor publice și eficientizarea activității guvernării prin tehnologia informației. Odată cu implementarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare), Guvernul va deveni mai transparent, mai performant și mai receptiv, datorită investițiilor inteligente în tehnologiile informaționale și utilizării masive a acestora în sectorul public.

CE ÎNSEAMNĂ OPEN DATA (DATE DESCHISE)?

Datele deschise sunt informații de interes general care pot fi folosite în mod liber, reutilizate și redistribuite de către oricine – fie gratuit, fie contra unui cost marginal. Proiectele și aplicațiile bazate pe folosirea datelor deschise pot avea o aplicabilitate foarte largă. Orice cetățean poate descoperi date utile în activitatea de zi cu zi. De exemplu, datele despre incidența fraudelor într-un cartier sau proiectele de dezvoltare ale administrației locale pot ajuta o persoană în alegerea unei noi locuințe. Analizarea cheltuielilor bugetare poate arăta companiilor domeniile prioritare de dezvoltare la nivelul administrației centrale. Date despre criminalitatea într-o zonă sau alta precum și registrele despre performanțele unei instituții de educație pot reprezenta o bază solidă pentru alegerea unei forme de educație pentru copil. „Datele deschise vor stimula o industrie care va transforma datele brute în materialul de care depind sute de milioane de utilizatori ai TIC, de exemplu app-uri (aplicații) pentru telefoanele inteligente: hărți, informații de trafic în timp real, informații meteo, instrumente de comparare a prețurilor și multe altele. Printre alți beneficiari importanți se numără jurnaliștii și persoanele din mediul academic”.

CUM POT AJUTA DATELE DESCHISE CETĂȚEANUL DE RÂND?

CARE SUNT AVANTAJELE UNUI PROGRAM AVANSAT DE GUVERNARE ELECTRONICĂ?

Implementarea pe scară largă a tehnologiilor comunicaționale în administrația publică este trecerea la o nouă etapă în dezvoltarea sistemului administrativ al unei țări. Beneficiile principale ale implementării diferitor sisteme electronice sunt legate de transparență în activitatea curentă și în deciziile luate la nivel înalt, anti-corupție dar și interactivitate. Noile tehnologii permit stabilirea unei comunicări cu o instituție guvernamentală și exprimarea opiniilor și recomandărilor în mod direct. Statele care au început în urmă cu mai mulți ani modernizarea tehnologică și implementarea tehnologiilor digitale în oferirea serviciilor publice au reușit să schimbe percepția asupra guvernării. Cetățenii se pot implica activ în procesul de administrație.

CE ESTE CLOUD COMPUTING-UL?

Cloud computing este un concept modern în domeniul computerelor și informaticii, reprezentând un ansamblu distribuit de servicii de calcul, aplicații, acces la informații și stocare de date, fără ca utilizatorul să aibă nevoie să cunoască amplasarea și configurația fizică a sistemelor care furnizează aceste servicii. Cloud computing oferă un model de folosire avansată a tehnologiilor digitale și a programării care poate fi folosit ca fundament pentru construirea de aplicații și servicii de către instituții și companii. Conceptul de bază în construcția unei arhitecturi de tip cloud computing este de accesare a unor aplicații, servicii sau baze de date fără ca acestea să fie stocate în sistem propriu. Informațiile și bazele de date care construiesc aceste aplicații sunt stocate într-un server sau sistem de servere unic aflat într-o altă locație sau chiar într-o altă țară. Modalitatea de funcționare a acestei tehnologii este similară internetului.

CUM POATE AJUTA IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIILOR DE TIP CLOUD COMPUTING ACTIVITATEA AGENȚIILOR GUVERNAMENTALE?

Implementarea unei infrastructuri de tip cloud computing poate duce la eficientizarea activității agențiilor guvernamentale dar și la realizarea unor economii de resurse pentru administrarea și dezvoltarea de aplicații customizate pentru fiecare agenție în parte. În plus, cetățenii nu mai trebuie să transmită de mai multe ori aceleași date, acestea vor fi stocate pe serverul comun și vor fi accesate de diferite instituții pe termen lung. Un alt avantaj este legat de securitatea datelor, unificarea datelor într-un centru unic, cu sisteme avansate de protejare, permite creșterea siguranței datelor.

CE PRESUPUNE PROCESUL DE REINGINERIE A SERVICIILOR PUBLICE?

Reingineria serviciilor publice se referă la regândirea fundamentală și remodelarea radicală a proceselor de lucru din cadrul unei entități, cu scopul de a produce schimbări majore în indicatorii de performanță principali, cum ar fi costul, calitatea și rapiditatea prestării serviciilor. Procesul de reinginerie urmărește producerea unor schimbări radicale mai degrabă decât treptate și se axează pe îmbunătățiri ulterioare continue. Inventarierea serviciilor publice administrative reprezintă procesul de identificare a serviciilor publice cu scopul pașaportizării acestora și pentru elaborarea scenariilor de viață pentru diverse categorii de beneficiari ai serviciilor publice. În baza inventarului serviciilor publice administrative, vor fi identificate serviciile prioritare care necesită a fi modernizate, dar și serviciile depășite, care vor fi eliminate. Lista serviciilor publice administrative prestate la nivel central, se va regăsi într-un registru unic al serviciilor publice administrative.

ÎN CE CONSTĂ DIGITIZAREA SERVICIILOR PUBLICE?

Ca urmare a procesului de reinginerie, digitizarea serviciilor publice constă în automatizarea procesului de depunere a solicitărilor de servicii, identificarea și autorizarea solicitanților, completarea și semnarea digitală a solicitărilor de servicii, achitarea online a taxelor pentru servicii, livrarea rezultatului serviciilor, schimbul de date inter-instituțional, găzduirea securizată a serviciilor electronice etc.

CE SEMNIFICĂ PLATFORMA DE INTEROPERABILITATE MCONNECT?

Soluție tehnologică care facilitează schimbul de date între sistemele informaționale gestionate de entitățile publice, sporind eficiența și calitatea furnizării serviciilor publice, fără a solicita date de la cetățeni și mediul de afaceri în formă de certificate, rapoarte, etc. Datorită platformei MConnect se va elimina rolul cetățenilor de a fi poștași, în transportarea datelor de la o autoritate la alta.

Iulie 2024

L M M J V S D
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31